Maj-Lis Tanner Broken flowers maalauksia 9.11.-28.11.2019

 

Viimeiseen_asti.maj-lis.tanner.net

Maj-Lis Tannerin taidenäyttely Broken Flowers Galleria Dixissä Uudenmaankadulla kuvaa surumielisesti kukkia tai surullisia kukkia. Kukat saattavat hehkua kaikessa värikylläisyydessään mutta ovat samalla tietoisia elinkaarensa päättymisestä. Häpeämättömän avonaiset kukkatertut ja toisaalla vielä neitseelliset nuput elävät kuin viimeistä päivää. Toisissa teoksissa kukkaniityt nauttivat ilta-auringon säteistä edessä olevaa hallayötä odottaen. Paikoin loisto on jo sammunut.

Yönkuningattaret.net

Isokokoiset, värikylläiset ja ekspressiivisesti öljyllä maalatut teokset eivät kuitenkaan ole surullisia, vaan ennemminkin lohduttavia. Niitä katsellessa mieleen tulee  Danny L Harlen Broken Flowers -niminen sävellys, jossa kuvataan pysähtynyttä aikaa: “Lying awake for hours, time stands still around me, teardrops feel like showers, I thought I was free, lying awake for hours, with just your broken flowers.”

Teoksia voi tulkita myös henkisen kasvun kautta; voi tutkailla omia tekojaan, sitä mikä oli ja miksi on tullut. Elämän kiertokulku, joka tarjoaa mahdollisuuden uuteen alkuun.

maj-lis_Tanner_valokuva_net

Maj-Lis Tanners konstverk på Broken Flowers-konstutställningen i Galleria Dix på Nylandsgatan avbildar sorgmodiga blommor eller blommor på ett sorgligt sätt. Även om blommorna sprakar i all sin färgrikedom, är de medvetna att deras livslopp är kort. Både oförskämda, öppna blomklasar och jungfruliga knoppar lever som om var dag var den sista.  I andra verk njuter blomsterängarna av kvällssolens strålar medan de väntar på den kommande frostnatten. På vissa ställen har skenet redan slocknat.

Trots detta är de stora, färggranna och expressiva oljemålningarna inte sorgliga, utan snarare tröstande. När man tittar på dem kommer man att tänka på Danny L Harles låt Broken Flowers, som beskriver en stannad tid: “Lying awake for hours, time stands still around me, teardrops feel like showers, I thought I was free, lying awake for hours, with just your broken flowers.”

Konstverken kan tolkas också genom andlig utveckling; man kan undersöka sina gärningar, vad man har varit och vad man har blivit. Livets kretslopp erbjuder en chans för en ny början.

uhmaan.net

Maj-Lis Tanner’s art exhibition Broken Flowers at Galleria Dix on Uudenmaankatu depicts melancholy flowers or flowers in a melancholy manner. The flowers may glow in all the colours of the rainbow while being aware of the end of their lifecycle. Both the shamelessly open blossoms and the virginal buds are living like there was no tomorrow. In some other pieces, flowery meadows are enjoying the rays of the evening sun before the frosty night. Some of the flowers have already lost their bloom.

The large, colourful, and expressive oil paintings are not, however, sorrowful, but rather comforting. When looking at the pieces, one cannot help but think of Danny L Harle’s song Broken Flowers, which depicts time that has stood still: ‘Lying awake for hours, time stands still around me, teardrops feel like showers, I thought I was free, lying awake for hours, with just your broken flowers.’

The paintings can also be interpreted from the perspective of spiritual growth by reflecting on past actions, on who you were and who you have become. The circle of life that provides the opportunity for a fresh start.